STRUČNO USAVRŠAVANJE

Konferencija će se bodovati, temeljem Programa stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva za razdoblje od 1.studenoga 2015. godine do 31.listopada 2016. godine s ukupno 18 (osamnaest) bodova od čega su 2 (dva) boda iz regulative.

Potvrde o sudjelovanju dodjeljivat će se sudionicima isključivo na temelju podnesenog zahtjeva. U zahtjevu za izdavanje Potvrde o sudjelovanju sudionik treba navesti svrhu izdavanja potvrde o sudjelovanju te mjesto i datum rođenja. Zahtjev se predaje organizatoru putem adrese elektroničke pošte plin@unisb.hr najkasnije u roku sedam dana od dana završetka konferencije.