Naslovnica

Sveučilište u Slavonskom Brodu
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
HR-35000 Slavonski Brod, Trg S. Miletića 12
HEP grupa
HEP-Plin d.o.o.
HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7
Sveučilište u Pečuhu
Fakultet inženjerstva i informatike
H-7624 Pécs, Boszorkány u. 2

organiziraju

21. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI
14. MEĐUNARODNI SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI

Osijek, 27. rujna do 30. rujna 2023.

uz potporu

suorganizatori

sponzori

Konferencija je uključena u stručno usavršavanje prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (”Narodne novine” broj 55/20) i vrijedi ukupno 12 školskih sati, od toga 1 sat iz regulative,  što se odnosi na tri dana konferencije.