Odbori

 

VODITELJI KONFERENCIJE

 • Pero RAOS, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Zlatko TONKOVIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska

 

POČASNI ODBOR

 • Ivan SAMARDŽIĆ, predsjednik, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Vlado GUBERAC, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska
 • Gabriella MEDVEGY, Fakultet inženjerstva i informatike, Pečuh, Mađarska
 • Damir PEĆUŠAK, HEP-Plin d.o.o., Osijek, Hrvatska
 • Tomislav ŠAMBIĆ, Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Hrvatska

 

PROGRAMSKI ODBOR

 • Dražan KOZAK, predsjednik, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Antun STOIĆ, zamjenik predsjednika, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Bálint BACHMANN, Fakultet inženjerstva i informatike, Pečuh, Mađarska
 • Darko BAJIĆ, Mašinski fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Eraldo BANOVAC, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb, Hrvatska
 • Károly BELINA, Fakultet strojarstva i automatizacije, Kecskemét, Mađarska
 • Ivan BOŠNJAK, Hrvatska komora inženjera strojarstva, Hrvatska
 • Aida BUČO-SMAJIĆ, DVGW, Sarajevo, BiH
 • Zlatan CAR, Tehnički fakultet, Rijeka, Hrvatska
 • Robert ČEP, Strojarski fakultet, Tehničko sveučilište, Ostrava, Češka
 • Majda ČOHODAR, Mašinski fakultet, Sarajevo, BiH
 • Darko DAMJANOVIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Ejub DŽAFEROVIĆ, Mašinski fakultet, Sarajevo, BiH
 • Antun GALOVIĆ, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Hrvatska
 • Hrvoje GLAVAŠ, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek, Hrvatska
 • Nenad GUBELJAK, Fakultet za strojništvo, Maribor, Slovenija
 • Sergej HLOCH, Fakultet proizvodnog strojarstva u Prešovu, Košice, Slovačka
 • Nedim HODŽIĆ, Mašinski fakultet, Zenica, BiH
 • Željko IVANDIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Željka JURKOVIĆ, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska
 • Ivica KLADARIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Milan KLJAJIN, Sveučilište Sjever, Koprivnica, Hrvatska
 • Janez KOPAČ, Fakultet za strojništvo, Ljubljana, Slovenija
 • Grzegorz KRÓLCZYK, Tehničko sveučilište, Opole, Poljska
 • Stanislaw LEGUTKO, Tehničko sveučilište, Poznan, Poljska
 • Leon MAGLIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Siniša MARIČIĆ, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Hrvatska
 • Andrijana MILINOVIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Damir MILJAČKI, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Hrvatska
 • Mladomir MILUTINOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Ferenc ORBÁN, Fakultet inženjerstva i informatike, Pečuh, Mađarska
 • Branimir PAVKOVIĆ, Tehnički fakultet, Rijeka, Hrvatska
 • Denis PELIN, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologije, Osijek, Hrvatska
 • Miroslav PLANČAK, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Dalibor PUDIĆ, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb, Hrvatska
 • Marijan RAJSMAN, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, Hrvatska
 • Marko RAKIN, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija
 • Miomir RAOS, Fakultet zaštite na radu, Niš, Srbija
 • Pero RAOS, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Alessandro RUGGIERO, Sveučilište u Salernu, Italija
 • Aleksandar SEDMAK, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Marinko STOJKOV, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Josip STOJŠIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Ana SUTLOVIĆ, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Igor SUTLOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, Hrvatska
 • Tomislav ŠARIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Mladen ŠERCER, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Hrvatska
 • Damir ŠLJIVAC, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek, Hrvatska
 • Zlatko TONKOVIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Zdravko VIRAG, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Hrvatska
 • Nikola VIŠTICA, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb, Hrvatska
 • Jurica VRDOLJAK, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska
 • Marija ŽIVIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • Marija RAOS, predsjednica, Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Hrvatska
 • Josip STOJŠIĆ, zamjenik predsjednice, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Josip CUMIN, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Miroslav DUSPARA, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Renata ĐEKIĆ, HEP-Plin d.o.o., Osijek, Hrvatska
 • Nada FLANJAK, HEP-Plin d.o.o., Osijek, Hrvatska
 • Ismeta HASANBEGOVIĆ, Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku, Sarajevo, BiH
 • Zvonimir KLAIĆ, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek, Hrvatska
 • Miroslav MAZUREK, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Mirjana Mia PODGAJAC, HEP-Plin d.o.o., Osijek, Hrvatska
 • Pero RAOS, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Igor SUTLOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, Hrvatska
 • Zlatko TONKOVIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
 • Nikola VIŠTICA, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb, Hrvatska