Odbori

 

VODITELJI KONFERENCIJE

  • Pero RAOS, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Zlatko TONKOVIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska

 

POČASNI ODBOR

  • Ivan SAMARDŽIĆ, predsjednik, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Vlado GUBERAC, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska
  • Gabriella MEDVEGY, Fakultet inženjerstva i informatike, Pečuh, Mađarska
  • Damir PEĆUŠAK, HEP-Plin d.o.o., Osijek, Hrvatska
  • Tomislav ŠAMBIĆ, Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Hrvatska

 

PROGRAMSKI ODBOR

  • Dražan KOZAK, predsjednik, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Antun STOIĆ, zamjenik predsjednika, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Bálint BACHMANN, Fakultet inženjerstva i informatike, Pečuh, Mađarska
  • Darko BAJIĆ, Mašinski fakultet, Podgorica, Crna Gora
  • Eraldo BANOVAC, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb, Hrvatska
  • Károly BELINA, Fakultet strojarstva i automatizacije, Kecskemét, Mađarska
  • Ivan BOŠNJAK, Hrvatska komora inženjera strojarstva, Hrvatska
  • Aida BUČO-SMAJIĆ, DVGW, Sarajevo, BiH
  • Zlatan CAR, Tehnički fakultet, Rijeka, Hrvatska
  • Robert ČEP, Strojarski fakultet, Tehničko sveučilište, Ostrava, Češka
  • Majda ČOHODAR, Mašinski fakultet, Sarajevo, BiH
  • Darko DAMJANOVIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Ejub DŽAFEROVIĆ, Mašinski fakultet, Sarajevo, BiH
  • Antun GALOVIĆ, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Hrvatska
  • Hrvoje GLAVAŠ, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek, Hrvatska
  • Nenad GUBELJAK, Fakultet za strojništvo, Maribor, Slovenija
  • Sergej HLOCH, Fakultet proizvodnog strojarstva u Prešovu, Košice, Slovačka
  • Nedim HODŽIĆ, Mašinski fakultet, Zenica, BiH
  • Željko IVANDIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Željka JURKOVIĆ, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska
  • Ivica KLADARIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Milan KLJAJIN, Sveučilište Sjever, Koprivnica, Hrvatska
  • Janez KOPAČ, Fakultet za strojništvo, Ljubljana, Slovenija
  • Grzegorz KRÓLCZYK, Tehničko sveučilište, Opole, Poljska
  • Stanislaw LEGUTKO, Tehničko sveučilište, Poznan, Poljska
  • Leon MAGLIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Siniša MARIČIĆ, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Hrvatska
  • Andrijana MILINOVIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Damir MILJAČKI, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Hrvatska
  • Mladomir MILUTINOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
  • Ferenc ORBÁN, Fakultet inženjerstva i informatike, Pečuh, Mađarska
  • Branimir PAVKOVIĆ, Tehnički fakultet, Rijeka, Hrvatska
  • Denis PELIN, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologije, Osijek, Hrvatska
  • Miroslav PLANČAK, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
  • Dalibor PUDIĆ, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb, Hrvatska
  • Marijan RAJSMAN, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, Hrvatska
  • Marko RAKIN, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija
  • Miomir RAOS, Fakultet zaštite na radu, Niš, Srbija
  • Pero RAOS, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Alessandro RUGGIERO, Sveučilište u Salernu, Italija
  • Aleksandar SEDMAK, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
  • Marinko STOJKOV, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Josip STOJŠIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Ana SUTLOVIĆ, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska
  • Igor SUTLOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, Hrvatska
  • Tomislav ŠARIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Mladen ŠERCER, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Hrvatska
  • Damir ŠLJIVAC, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek, Hrvatska
  • Zlatko TONKOVIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Zdravko VIRAG, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Hrvatska
  • Nikola VIŠTICA, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb, Hrvatska
  • Jurica VRDOLJAK, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska
  • Marija ŽIVIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

  • Marija RAOS, predsjednica, Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Hrvatska
  • Josip STOJŠIĆ, zamjenik predsjednice, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Josip CUMIN, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Miroslav DUSPARA, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Renata ĐEKIĆ, HEP-Plin d.o.o., Osijek, Hrvatska
  • Nada FLANJAK, HEP-Plin d.o.o., Osijek, Hrvatska
  • Ismeta HASANBEGOVIĆ, Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku, Sarajevo, BiH
  • Zvonimir KLAIĆ, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek, Hrvatska
  • Miroslav MAZUREK, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Mirjana Mia PODGAJAC, HEP-Plin d.o.o., Osijek, Hrvatska
  • Pero RAOS, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Igor SUTLOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, Hrvatska
  • Zlatko TONKOVIĆ, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska
  • Nikola VIŠTICA, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb, Hrvatska