Mjesto održavanja

HEP Plin Osijek

Cara Hadrijana 7

31000 Osijek

 

GPS:
45.559169
18.704691

 

 Na karti je crvenim markerom označeno mjesto održavanja konferencije.