O KONFERENCIJI

Prirodni plin kao energent ima golemo značenje za gospodarski i društveni razvoj, te civilizirano življenje uopće. Udio uporabe prirodnog plina u ukupnoj svjetskoj potrošnji energenata u posljednjih 30-tak godina neprestano raste i trenutačno iznosi gotovo 25%. To je posebno izraženo u pogledu intenzivnog iscrpljivanja i nestabilnog naftnog tržišta, te aktualno vrlo visokih zahtjeva za smanjenjem zagađenja okoline do kojeg dolazi prilikom proizvodnje i uporabe trenutačno najkorištenijih energenata.

U Republici Hrvatskoj na mnogim područjima plinoficiranost još nije ni provedena, a na područjima gdje je provedena postotak priključenosti kupaca na plinovodni sustav u prosjeku je ispod 50%, što gledajući s državne razine ostavlja golem prostor za razvoj plinske djelatnosti.

Kada je riječ o energentima i zaštiti okoliša budućnost zasigurno pripada prirodnom plinu zbog njegovih karakteristika i brojnih mogućnosti uporabe. Više od tridesetpet godina tradicije izvor su vrijednosti koje se sustavno učvršćuju i proširuju, te na taj način HEP-Plin d.o.o. čine najstabilnijom tvrtkom, koja se bavi energetskom djelatnošću opskrbe i distribucije prirodnog plina, u regiji i šire.

S ciljem poboljšanja kvalitete poslovanja HEP-Plin d.o.o započinje 2003. suradnju sa Strojarskim fakultetom u Slavonskom Brodu, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, koja se od tada održava i s vremenom učvršćuje. Rezultat te suradnje je utemeljenje tradicionalne konferencije, koja se od 2003. svake godine održava u Osijeku pod nazivom ‘Skup o prirodnom plinu’. Konferencija se 2009. tematski proširuje na područje topline i vode, a 2010. ostvarenjem suradnje s Tehničkim fakultetom Pollack Mihály postaje međunarodni skup.

O odjeku i uspješnosti konferencije govori činjenica da iz godine u godinu okuplja sve veći broj sudionika. Tako je prošle godine na konferenciji prisustvovalo više od 300 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Njemačke, Slovenije i Srbije. U prilog kvaliteti programskog dijela konferencije ide činjenica da su većina predavača renomirani sveučilišni profesori iz zemlje i inozemstva, te uspješni poduzetnici, koji predstavljaju svoja bogata iskustva iz područja plinarstva, energetike, toplinarstva i vodoopskrbe.

Osnovna zadaća konferencije, pored formalnog i neformalnog druženja, te razmjene iskustava, je osvježiti postojeća i pružiti neka nova znanja svima koji se na bilo koji način bave plinom, toplinom i vodom u različitim područjima inženjerske prakse, ali i na znanstvenoj i istraživačkoj razini.

Voditelji konferencije: